Vodenje kariere ravnateljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/3/7-35 Povzetek Pričujoči članek predstavlja temeljno teoretsko izhodišče za opolnomočenje ravnateljev za vodenje kariere v okviru storitev vseživljenjske karierne orientacije….

Usposabljanje strokovnih delavcev za vodenje strokovnih aktivov

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/1/25-44 Povzetek V svetu obstaja vse več raziskovalnih in praktičnih dokazov, da distribuirano vodenje z usposobljenimi vodji aktivov pomembno prispeva…

Od retrospektive do perspektive: kako smo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru uvajali in bomo izvajali (kolegialni) coaching

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/47-62 Povzetek V prispevku uvodoma utemeljujemo coaching kot sodobno obliko profesionalnega in osebnostnega razvoja posameznikov ter učinkovit pristop k reševanju…

Izkušnja novoimenovanih ravnateljev s coachingom

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/27-45 Povzetek Prva leta ravnateljevanja predstavljajo najtežje obdobje v profesionalnem in osebnem razvoju novoimenovanih ravnateljev. Običajno še nimajo veliko izkušenj…

Primeri dobrih praks vodenja, ki so nastali v okviru programa Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Povzetek V šolskem letu 2020/2021 smo program Mreže ravnateljev za razvoj vodenja (MRR) izvedli tretjič, za 36 ravnateljic in ravnateljev…

Senčenje kot orodje mreženja za karierni razvoj ravnatelja

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/1/20-31 Povzetek Senčenje je oblika profesionalnega in kariernega razvoja, ki temelji na izkustvenem učenju, pri katerem posameznik kot senca opazuje…