Implementation of the Concepts of European Lifelong Guidance Policy Network in Austria, Croatia and Slovenia

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/67-82

Abstract

This article brings an overview of activities that are based on the work of European Lifelong Guidance Policy Network (elgpn). It introduces the insights of the work that was accomplished in terms of policies, research and lifelong guidance programmes in the educational field in Austria, Croatia and Slovenia.

Povzetek

Izvajanje konceptov Evropske mreže za politike v vseživljenjski karierni orientaciji v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji

V sestavku prinašamo pregled dela, ki temelji na delovanju Evropske mreže za politike v vseživljenjski karierni orientaciji (ELGPN). Predstavljamo spoznanja iz dela, ki je bilo opravljeno v zvezi s politikami, raziskovanjem in programi vseživljenjske karierne orientacije na področju izobraževanja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.