Headteachers’ Networks for Leadership Development

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/54/84-101

Abstract

The National School for Leadership in Education, a unit within the National Education Institute of Slovenia, designed the Headteachers’ Networks for Leadership Development Programme in 2009. Since then, some three hundred experienced headteachers from kindergartens, and primary and secondary schools, have taken part in this one-year professional development programme. The Programme is based on three principles: networking, peer counselling, and self-reflection on leadership. Qualitative research on the development of leadership competencies was conducted in the year 2021. The data provided by the participants was gathered by way of a questionnaire, while the facilitators submitted written reports after each network meeting, elaborating on topics related to educators (including the headteacher), teaching and learning, cooperation with the environment, and resources.

Povzetek

Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Šola za ravnatelje deluje kot enota Zavoda RS za šolstvo. Odkar je leta 2009 zasnovala program Mreže ravnateljev za razvoj vodenja, se je tega enoletnega programa strokovnega usposabljanja udeležilo približno tristo izkušenih ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Program temelji na treh načelih: mreženje, medsebojno svetovanje in samorefleksija o vodenju. Leta 2021 je bila izvedena kvalitativna raziskava o razvoju vodstvenih kompetenc. Podatki, ki so jih posredovali udeleženci, so bili zbrani z vprašalnikom, medtem ko so moderatorji po vsakem srečanju mreže predložili pisna poročila, v katerih so obdelali teme, povezane z vzgojitelji oz. učitelji (vključno z ravnatelji), poučevanjem in učenjem ter sodelovanjem z okoljem in viri.

.