Vodenje kariere ravnateljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/3/7-35 Povzetek Pričujoči članek predstavlja temeljno teoretsko izhodišče za opolnomočenje ravnateljev za vodenje kariere v okviru storitev vseživljenjske karierne orientacije….

Usposabljanje strokovnih delavcev za vodenje strokovnih aktivov

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/1/25-44 Povzetek V svetu obstaja vse več raziskovalnih in praktičnih dokazov, da distribuirano vodenje z usposobljenimi vodji aktivov pomembno prispeva…

Intervju z Anastazijo Avsec, namestnico direktorice evropske šole v Frankfurtu

Povzetek Pogovor o delu direktorja v evropski šoli in o izkušnjah ravnateljevanja v slovenski šoli.

Izkušnji z mentorstvom in coachingom skozi oči novoimenovanih ravnateljev: paralelni intervju z dr. Jernejem Šoštarjem, ravnateljem Osnovne šole Kašelj, in dr. Majo Matrić, ravnateljico Osnovne šole Cerklje ob Krki

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/95-101 Intervju z ravnateljema v prvem mandatu ravnateljevanja na temo njunih izkušenj z mentorstvom in coachingom. Avtorica intervjuva dr. Mihaela…

Od retrospektive do perspektive: kako smo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru uvajali in bomo izvajali (kolegialni) coaching

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/47-62 Povzetek V prispevku uvodoma utemeljujemo coaching kot sodobno obliko profesionalnega in osebnostnega razvoja posameznikov ter učinkovit pristop k reševanju…

Izkušnja novoimenovanih ravnateljev s coachingom

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/27-45 Povzetek Prva leta ravnateljevanja predstavljajo najtežje obdobje v profesionalnem in osebnem razvoju novoimenovanih ravnateljev. Običajno še nimajo veliko izkušenj…

Spremljanje in vrednotenje profesionalnega učenja in sodelovanja v slovenskih vrtcih in šolah

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/3/90-106 Povzetek V prispevku se osredotočamo na spremljanje in vrednotenje učinkov profesionalnega učenja in sodelovanja strokovnih delavcev v vzgoji in…

Senčenje kot orodje mreženja za karierni razvoj ravnatelja

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/1/20-31 Povzetek Senčenje je oblika profesionalnega in kariernega razvoja, ki temelji na izkustvenem učenju, pri katerem posameznik kot senca opazuje…