About Erasmus+ LeadCareer Project

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/5-13

Abstract

The article gives an overall view of the Erasmus+ LeadCareer project. It clarifies its main idea, aims and objectives, which were based on the research review claiming that in many public organisations there are usually no clear provisions for career development of employees and that providing good career opportunities is one of key practices which influence organisational performance. Additionally, the article clarifies what is meant by capacity building in the project. Throughout the article the implementation of the project through the provision of intellectual outputs is described. The article also tackles project impact and forsees some future directions.

Povzetek

O projektu Lead Carrer, Erasmus+

Sestavek prinaša splošen pregled projekta Lead Career v okviru programa Erasmus+. Pojasnjuje glavno idejo, namene in cilje, izhajajoče iz povzetka predhodne raziskave, češ da v mnogih javnih zavodih navadno ni nedvoumnih določb za karierni razvoj zaposlenih in da je zagotavljanje dobrih kariernih priložnosti ena ključnih praks, ki vplivajo na uspešnost organizacije. Poleg tega v članku razložimo, kaj mislimo v projektu s krepitvijo zmožnosti. V vsem sestavku popisujemo izvajanje projekta in predstavljamo intelektualna spoznanja. Članek obravnava tudi vpliv projekta in predvidi nekaj smernic za prihodnost.