Petje za boljše zdravje

Povzetek Petje v zboru ima pozitiven vpliv na počutje in zdravje ljudi, kar potrjujejo primeri dobre prakse v tujini. Ti…

Kako je pouk na daljavo 2020/21 vplival na delovanje šolskih zborov

Izvleček Prispevek izpostavlja problematiko delovanja šolskih pevskih zborov v času izvajanja ukrepov proti širjenju bolezni covid-19, ki traja od marca…

Gibanje in glasba v vrtcu

Izvleček V prispevku je izpostavljena dejavnost gibanja predšolskih otrok ob poslušanju ali izvajanju glasbe. Predšolska vzgoja področju gibanja namenja veliko…

Glasbene dejavnosti v vrtcu

Izvleček Predšolska glasbena vzgoja je v okviru Kurikuluma za vrtce (2004) uvrščena med umetnost, eno izmed šestih področij dejavnosti, zastopanih…

Pouk glasbe na daljavo

Izvleček Leto 2020 je bilo v znamenju zaprtja šol zaradi epidemije covida-19. Pouk se je prenesel na splet, z računalniki,…