Trobila – telo in duša (posthumno)

Izvleček Prispevek je nastal v Korbarjevem tretjem življenjskem obdobju kot povzetek izkušenj, ki jih je nabral v svoji pedagoški praksi…

Šolske prireditve – ustvarjalno polje sodelovanja

Izvleček Šolske prireditve igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja, saj spodbujajo sodelovanje med učenci, učitelji, starši in ožjim…

Trobila – telo in duša (posthumno)

Izvleček Prispevek je nastal v Korbarjevem tretjem življenjskem obdobju kot povzetek izkušenj, ki jih je nabral v svoji pedagoški praksi…

Vpliv ukrepov proti širjenju covida-19 na izvajanje glasbenih dejavnosti v slovenskih vrtcih

Izvleček V prispevku je opisan posnetek stanja izvajanja glasbenih dejavnosti v vrtcih po Sloveniji, pridobljen na podlagi odgovorov 217 strokovnih…

Petje za boljše zdravje

Povzetek Petje v zboru ima pozitiven vpliv na počutje in zdravje ljudi, kar potrjujejo primeri dobre prakse v tujini. Ti…

Kako je pouk na daljavo 2020/21 vplival na delovanje šolskih zborov

Izvleček Prispevek izpostavlja problematiko delovanja šolskih pevskih zborov v času izvajanja ukrepov proti širjenju bolezni covid-19, ki traja od marca…

Gibanje in glasba v vrtcu

Izvleček V prispevku je izpostavljena dejavnost gibanja predšolskih otrok ob poslušanju ali izvajanju glasbe. Predšolska vzgoja področju gibanja namenja veliko…

Glasbene dejavnosti v vrtcu

Izvleček Predšolska glasbena vzgoja je v okviru Kurikuluma za vrtce (2004) uvrščena med umetnost, eno izmed šestih področij dejavnosti, zastopanih…