Gibanje in glasba v vrtcu

PDF članek

Izvleček

V prispevku je izpostavljena dejavnost gibanja predšolskih otrok ob poslušanju ali izvajanju glasbe. Predšolska vzgoja področju gibanja namenja veliko pozornosti, zato je v okviru Kurikuluma za vrtce (2004) samostojna dejavnost. Zaradi neposrednega odziva telesa na zvok je področje gibanja naravno povezano s področjem glasbe. V prispevku so opisani konkretni primeri ritmičnega gibanja, gibanja ob glasbi in gibanja ob izvajanju glasbe ter primeri ljudskega plesa.

Abstract

Movement and Music in Kindergarten

The article focuses on physical activity of preschool children while listening or playing music. ECEC puts a lot of emphasis on physical activity, which is why this area is classified as an independent activity in the Kindergarten Curriculum (2004). The body’s direct response to sound shows the natural connection between physical activity and music. The article describes specific examples of rhythmic movement, movement with music and while playing music, and examples of folk dancing.