Petje za boljše zdravje

PDF članek

Povzetek

Petje v zboru ima pozitiven vpliv na počutje in zdravje ljudi, kar potrjujejo primeri dobre prakse v tujini. Ti ne obravnavajo petja samo kot estetsko in kulturno dejavnost, temveč mnogo širše, tudi z vidika socialne in terapevtske dejavnosti. V prispevku so opisane možnosti povezovanja področij z namenom, da bi se to povezovanje v korist posameznikov in družbe na sploh preneslo tudi v slovenski prostor.

Abstract

Choir Singing Improves Health

Choir singing has a positive effect on mood and health, as demonstrated by good practice examples from abroad which treat choir singing not only as an aesthetic and cultural activity but also from a much broader perspective, including social and therapeutic aspects. The article describes the possibilities of connecting these areas in order to transfer this connection into Slovenian environments where it could benefit individuals as well as society in general.