Vpliv ukrepov proti širjenju covida-19 na izvajanje glasbenih dejavnosti v slovenskih vrtcih

PDF članekIzvleček

V prispevku je opisan posnetek stanja izvajanja glasbenih dejavnosti v vrtcih po Sloveniji, pridobljen na podlagi odgovorov 217 strokovnih delavcev. Ugotavlja se, da bi moralo v vrtcih vsakodnevno prepevati z otroki, da bi se oddelke moralo bolje opremiti z glasbili ter da bi se strokovnim delavcem moralo moralo zagotoviti več glasbenih seminarjev.

Abstract

The Impact of Covid-19 Control Measures on Musical Activities in Slovenian Kindergartens

The article aims to illuminate the state of musical activities in kindergartens across Slovenia, based on the responses of 217 professionals. It is noted that should be sung daily with children in kindergartens, that every class should have better equipped with instruments, and that educators should be provided more music seminars.