Glasbene dejavnosti v vrtcu

PDF članek

Izvleček

Predšolska glasbena vzgoja je v okviru Kurikuluma za vrtce (2004) uvrščena med umetnost, eno izmed šestih področij dejavnosti, zastopanih v kurikularnem dokumentu. Pomembno prispeva k celostnemu razvoju otroka, zato mora biti vsak dan vključena v predšolsko institucionalno vzgojo. Prispevek jedrnato opisuje glasbene dejavnosti v vrtcu s priporočenimi metodami dela.

Abstract

Music Activities in Kindergarten

Among the six areas of activities included in the Kindergarten Curriculum (2004), preschool music education is classified under art. As it plays an important role in contributing to the child’s holistic development, it should be part of ECEC on a daily basis. The article gives a short description of kindergarten music activities, along with the recommended work methods.