Kako je pouk na daljavo 2020/21 vplival na delovanje šolskih zborov

PDF članek

Izvleček

Prispevek izpostavlja problematiko delovanja šolskih pevskih zborov v času izvajanja ukrepov proti širjenju bolezni covid-19, ki traja od marca 2020 naprej. Pouk smo izvajali in ga še izvajamo na daljavo s pomočjo digitalne tehnologije ali pa zaradi ukrepov v omejenih okoliščinah (npr. delo v mehurčkih), zato se soočamo z globalnimi posledicami: upadom števila otrok, upadom kondicije petja, upadom motivacije za petje in slabšo kakovostjo dela.

Abstract

How Did Distance Education in 2020/21 Affect the Work of School Choirs?

The article highlights the issue of the activity of school choirs during the implementation of measures to prevent the spread of COVID-19, which have been in place since March 2020. Lessons were and continue to be held at a distance using digital technology or, on account of the measures, in limited circumstances (e.g., working in bubbles), which has had global consequences: a reduced number of children, a declining singing ability, declining motivation to sing, lower quality of work.