Trobila – telo in duša (posthumno)

PDF članek

Izvleček

Prispevek je nastal v Korbarjevem tretjem življenjskem obdobju kot povzetek izkušenj, ki jih je nabral v svoji pedagoški praksi pri poučevanju trobil. Opisuje tehnične prvine igranja na trobila, od nastavka, dihanja in pihanja do oblikovanja tona. Avtor podaja nekaj rešitev za premagovanje težav pri igranju trobil.

Abstract

Brass Instruments – Mind and Body (posthumous)

Korbar wrote the article in his third decade of life as a summary of his brass band teaching experience.
It covers the technical aspects of brass playing, such as tuning, breathing, blowing, and tone shaping.
The author offers some tips on how to overcome difficulties when playing brass instruments.