Ekosocialno in miroljubno kmetijstvo kot pot hrano k trajnostni pridelavi hrane tudi v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/45-50 Povzetek V prispevku so orisani pristopi pridelave hrane, ki precej odstopajo od klasičnega konvencionalnega kmetijstva. Če je v preteklosti…

Celovit pogled na prsti kot osnovo za kmetijsko rabo tal

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/6-12 Povzetek V prispevku je poudarek na celovitem razumevanju prsti, ki je osnova za kmetijsko rabo tal. Skromno poznavanje izbranih…

Politični ukrepi Evropske unije za reševanje podnebne krize

https://doi.org/10.59132/geo/2019/3/25-29 Povzetek Če želimo ustaviti globalno segrevanje pod 2 °C, potem lahko izpustimo še 565 giga ton CO2, kar bomo…

Na podnebne spremembe se mora kmetijstvo prilagoditi takoj

https://doi.org/10.59132/geo/2019/3/12-24 Povzetek V prispevku so zbrani različni pristopi prilaganja podnebnim spremembam, ki so jih razvili mednarodne organizacije (kot je FAO)…

Agroekološka znanja bogatijo tudi geografijo

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/22-27 Povzetek Geografija kot veda o prostoru je vedno pridobivala informacije od sorodnih znanstvenih disciplin, kar jo je bogatilo in…

Kako razumeti trajnostni razvoj

https://doi.org/10.59132/geo/2018/1/14-22 Povzetek Ker je pojem trajnost izjemno širok, smo v prispevku analizirali vidike trajnosti ter jih tipizirali v okoljsko trajnost…

Dravinjska dolina je učilnica v naravi za geografe

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/92-100 Povzetek V prispevku so predstavljeni rezultati projekta Oživimo naravno in kulturno dediščino Dravinjske doline, ki je potekal v letih…