Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Dunajska cesta 104 (7. nadstropje)
1000 LJUBLJANA

Telefon: 01/241 19 50 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
Vodja oddelkadr. Natalija Vovk Ornik
Elektronski naslov:


Obrnete se lahko tudi na pristojne območne enote Zavoda RS za šolstvo:

  • Zavod RS za šolstvo – OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000 Maribor; Tel.: 02/ 320 80 50 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota; Tel.: 02/ 539 11 70 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/ 883 92 70 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto Maribor; Tel.: 07/ 371 91 90 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica; Tel.: 05/330 80 50 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; Tel.: 03/ 490 79 30 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj; Tel.: 04/ 280 29 10 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
  • Zavod RS za šolstvo – OE Koper, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper; Tel.: 05/ 610 06 00 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)