Nazaj na vrhnjo stran: Organizacijske enote

Središče za kakovost in raziskovanje

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: +38613005188 (int. 188)
Vodja središča: mag. Jan Žitnik
Tajništvo: Ines Medica


V Središču za kakovost in raziskovanje se ukvarjamo z notranjo kakovostjo ZRSŠ ter z raziskovalno dejavnostjo. Raziskovalna dejavnost obsega tako poskuse in spremljave, ki jih izvaja ZRSŠ v skladu s 17. in 20. členom ZOFVIja, kot tudi raziskave, ki so izvajane po naročilu MIZŠ (npr. Analiza izobraževanja na daljavo v času Covid-19, 2020), raziskave, ki predstavljajo odziv na trenutna stanja in potrebe v šolskem prostoru (npr. Dejavniki stresa pri osnovnošolcih, 2019) in raziskave, ki se nanašajo na novosti, ki jih v šolski prostor uvaja ZRSŠ v kontekstu različnih razvojnih nalog in projektov (npr. Evalvacija učinkov formativnega spremljanja, 2019).

V okviru središča deluje tudi INDOK služba s knjižnico ter komisija za učbeniško dejavnost.