Priporočila za branje knjig po skupinah – Tekmovanje za učence in dijake s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024


Podrobnejša priporočila skupaj z dodatno literaturo so pripravile posamezne podkomisije Državne komisije.

1. razred OŠ: Ela Peroci: Muca Copatarica

2. in 3. razred OŠ: Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji

4. in 5. razred OŠ: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka

6. in 7. razred OŠ: Maša Ogrizek: Lisičja luna

6. in 7. razred: Biografija avtorice in utemeljitev za večernico 2022

8. in 9. razred OŠ: Irena Androjna: Modri otok

8. in 9. razred: Intervju z Ireno Androjna objavljen v Večeru, 19. 9. 2022

1. in 2. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol: Feri Lainšček: Petelinje jajce in Marjan Tomšič: Šavrinke

1., 2. in 3. letniki srednješolskega poklicnega izobraževanja: Nejc Zaplotnik: Pot in Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti rad

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Drago Jančar: To noč sem jo  videl in Severni sij s prilogami

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Recenzija romana To noč sem jo videl Draga Jančarja: “Samo živeti”

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Pet oseb v iskanju Veronike (Drago Jančar: To noč sem jo videl)

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Tomo Virk: O ljudeh, »ki so hoteli samo živeti«

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Tone Peršak o Dragu Jančarju in Severnem siju

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Drago Jančar, Pisanja in znamenja (izbrani esej)

3. in  4. letniki gimnazij in srednjih strokovnih šol ter poklicno tehniški programi: Pisateljevi ugovori zoper politično korektnost