Šolstvo narodnosti na enem mestu

Šolstvo narodnosti vključuje področje vzgoje in izobraževanja pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Šolstvo narodnih skupnosti tako uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja, ki veljajo za vse šolske sisteme v Republiki Sloveniji, ter specifične cilje, opredeljene z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) (Ur. l. RS, št. 35/01; ZPIMVI-A, 2018, 2. člen).

Kontakt: Elektronski naslov področne skupine

Več o področni skupini

Prilagojeni programi za področje šolstva narodnih skupnosti

Predšolska vzgoja
Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih

Programi osnovnošolske vzgoje in izobraževanja

Programi srednješolske vzgoje in izobraževanja

Splošno srednješolsko izobraževanje
Poklicno in srednje strokovno ter poklicno-tehniško izobraževanje
Konceptualni dokument – izvedbena navodila za dvojezično izvajanje srednješolskih programov v dvojezični šoli

Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Več »

Spletne skupnosti

Sodelovalnica Šolstvo narodnosti Sodelovalnica ŠN – šole z italijanskim učnim jezikom Spletna učilnica za italijanščino v osnovni in srednji šoli Študijska skupina za madžarščino v osnovni in srednji šoli (1.-5.razred DOŠ) Študijska skupina za madžarščino v osnovni in srednji šoli (6.-9.razred DOŠ) Spletna učilnica za madžarščino v srednji šoli Spletne učilnice seminarjev italijanske kulture in jezika

Projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave