Nazaj na vrhnjo stran: Šolstvo narodnosti na enem mestu

Področna skupina za šolstvo narodnosti

Šolstvo narodnosti zadeva področje vzgoje in izobraževanja pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja, ki veljajo za vse šolske sisteme v Republiki Sloveniji, kot tudi specifične cilje, opredeljene z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) (Ur. l. RS, št. 35/01; ZPIMVI-A, 2018, 2. člen). 

Specifični cilji zadevajo ohranjanje in razvijanje italijanskega oziroma madžarskega jezika in kulture obeh narodnih skupnosti, vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni dediščini italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter njunih matičnih narodov ter razvijanje jezikovnih zmožnosti v prvem (italijanski, madžarski ali slovenski jezik) in drugem jeziku (slovenski ali madžarski jezik) (glej več: ZPIMVI, 2001, 3. člen). Specifični cilji vzgoje in izobraževanja italijanske in madžarske narodne skupnosti se uresničujejo z ustreznimi prilagoditvami programov vzgoje in izobraževanja in pripadajočih učnih načrtov oz. katalogov znanj.

Vzgojno-izobraževalno delo italijanske narodne skupnosti na območju slovenske Istre se izvaja v italijanskem učnem jeziku, slovenščine se učijo kot drugega jezika, vzgojno-izobraževalno delo madžarske narodne skupnosti na območju Prekmurja se izvaja dvojezično, v madžarskem in slovenskem jeziku.

Področna skupina za šolstvo narodnosti učiteljem in drugim strokovnim delavcem na narodno mešanem območju slovenske Istre in Prekmurja:

  • strokovno svetuje, 
  • jih podpira pri razvoju in kakovostnem udejanjanju programov vzgoje in izobraževanja ter pri profesionalnem razvoju.

Odziva se tudi na druge potrebe šolstva madžarske in italijanske narodne skupnosti ter skrbi za njun trajnostni razvoj, usklajen s potrebami in razvojnimi nacionalnimi ter mednarodnimi prioritetami šolstva.

Strokovno delo in podpora na področju šolstva narodnih skupnosti sta predstavljeni tudi v: