Računalništvo in informatika na enem mestu

Trenutno smo priča procesu digitalizacije vsega okrog nas. Digitalizacija poteka na različnih nivojih, od mapiranja okolja (zemljevidi), spremljanja trenutnega stanja (okoljski senzorji, satelitske slike…), spremljanja ljudi in modeliranja njihovih navad ter posledično tudi prilagajanju okolja, navad, avtomatizaciji in robotizaciji različnih del. Model digitalnega sveta, ki ga izdelujemo pri digitalizaciji, lahko poimenujemo z izrazom ‘digitalni dvojček’; le-ta se počasi povezuje v en velik ‘digitalni dvojček sveta’.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalni učni načrti


Novice

BETT 2023: Uporaba digitalne tehnologije spreminja “ogledala v okna”

Strokovnjaki z Zavoda RS za šolstvo so se tudi letos udeležili sejma Bett, na katerem se predstavljajo inovativne rešitve s…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Več »

Spletne skupnosti

Sodelov@lnica InfoRačun Sodelovalnica za NIP

Učbeniki in učila

Scratch izzivi

Projekti

Projekt NA-MA POTI
NA-MA POTI

Cilj projekta je NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave do strokovnih revij