domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
 

Skozi mednarodno sodelovanje spodbujamo pridobivanje novih spoznanj, izmenjavo izkušenj, širjenje obzorij in uvajanje novih strokovnih rešitev v šolsko prakso.

Sodelovanje v mednarodnih projektih in mrežah omogoča povezovanje s partnerji v tujini, udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih ter nadaljnji profesionalni razvoj posameznikov in organizacij.

Naša skrb je namenjena tudi pripadnikom slovenske manjšine v zamejstvu (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška), ki jim v skladu z bilateralnimi dogovori s sosednjimi državami zagotavljamo strokovno in logistično podporo. Slovencem in njihovim potomcem po svetu omogočamo obiskovanje dopolnilnega pouka slovenščine ali pouka na daljavo, učiteljem slovenskih šol v čezmorskih državah pa nudimo strokovno podporo.

Učitelje drugih maternih jezikov in kultur v Sloveniji ozaveščamo o medkulturnosti in zanje organiziramo srečanja in strokovna izobraževanja.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter