Nazaj na vrhnjo stran: Partnerji

OECD – CERI

Slovenija je na področju izobraževanja začela intenzivno sodelovati z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) že v začetku leta 2002, ko je pridobila status opazovalke v Odboru za izobraževanje OECD. Od tedaj se je vključila v številne projekte in raziskave (PISA, projekt o priznavanju neformalnega izobraževanja, projekt o vodenju šol, raziskava o učiteljih TALIS itd.). Od leta 2007 je Slovenija s podatki vključena v publikacijo Education at a Glance, leta 2009 pa smo se vključili tudi v Center za raziskave in inovacije v izobraževanju CERI. Slovenija je postala polnopravna članica OECD-ja julija 2010.

Delo OECD na področju izobraževanja obsega kvalitativne in kvantitativne analize izobraževalnih sistemov. Dejavnosti OECD se odvijajo na več področjih: povezovanje izobraževanja z drugimi socio-ekonomskimi politikami in investiranje v izobraževanje, merjenje rezultatov izobraževanja, kvalitetno poučevanje in vloga učiteljev, terciarno izobraževanje, graditev socialne kohezije skozi izobraževanje, napovedovanje bodočih scenarijev v razvoju izobraževanja, graditev primerjalnih baz podatkov, razvoj kazalnikov in analize šolskih sistemov.

Več informacij: http://www.oecd.org/education/