Nazaj na vrhnjo stran: Partnerji

UNESCO

UNESCO je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu.

Glavne teme: zagotavljanje pravice in dostopa do izobraževanja, dvigovanje pismenosti, inkluzivno izobraževanje, izobraževanje za mir in človekove pravice kulturna in jezikovna raznolikost v izobraževanju, nove informacijske tehnologije, izobraževanje učiteljev, vzgoja za nenasilje, izobraževanje v kriznih situacijah in obnovi, zdravje v šoli in AIDS.

UNESCO ASP mreža šol Slovenije je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Project Network, vanjo pa je znotraj 10 središč vključenih 82 zavodov, od tega 4 vrtci, 56 osnovnih šol in 22 srednjih šol, ter 1 pridružena članica. Glede na svoj obseg in kakovost UNESCO dejavnosti imajo zavodi mednarodni ali nacionalni status.

Več informacij o UNESCO ASP mreži: http://www.unesco-sole.si/index.php