Franček, jezikovni portal za mlade

Z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU sporočajo, da so ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije objavili nov portal Franček, različico beta.

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

V tem obdobju potekajo prijave na študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev. Prijava je pogoj za nemoteno pripravo in organizacijo.

Prijava na študijska srečanja

Vabimo vas, da se udeležite študijskih srečanj za vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.

»Zbrali smo pogum«

Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Parkom vojaške zgodovine Pivka pripravil učna gradiva za obeležitev 30. obletnice samostojne slovenske države.

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev 2021/2022

Na področju predšolske vzgoje bomo ob načelih in pristopih inovativnih učnih okolij za 21. stoletje posvetili zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in optimalnih možnosti za razvoj in napredek otrok.

Študijska srečanja za strokovne delavce osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter glasbenih šol 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Študijska srečanja za strokovne delavce srednjih šol in dijaških domov 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela do zaključka pouka v šolskem letu 2020/2021

Ker na ministrstvo, Zavod RS za šolstvo in Inšpektorat RS za šolstvo in šport v zadnjem času prejemamo vedno več sporočil staršev in šol, smo izdali okrožnico s priporočili in usmeritvami za nemoten zaključek letošnjega šolskega leta.

Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za srednješolce 2021/2022

Zavod RS za šolstvo je pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2021/2022.

Junijsko obvestilo za koordinatorje KUV v VIZ

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ za junij, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo 31. maja 2021 podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s katerimi posebej izpostavljamo posameznike in kolektive za visoke strokovne dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu z mladimi.