Ustvarjalnost in inovativnost v vzgoji in izobraževanju

Danes je na Brdu pri Kranju potekala 2. konferenca družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov na temo “Mladi in ustvarjalnost”, ki se jo je udeležilo preko 300 učiteljic in učiteljev družboslovnih, humanističnih in umetnostnih predmetov, ravnateljic in ravnateljev ter drugih strokovnih delavcev šol.

Kot je zapisala dr. Vilma Brodnik, predsednica programskega odbora konference, imata ustvarjalnost in inovativnost raznolike pojavne oblike in sta med glavnimi lastnostmi sodobnega človeka. Na vseh področjih delovanja človeka sta odigrali pomembno vlogo pri širjenju obzorij izven ustaljenih okvirjev, na področju širjenja znanja, botrovali pa sta vsem velikim odkritjem in izumom v zgodovini človeštva, od gospodarstva, političnega delovanja, kulturnega udejstvovanja in razvoja znanstvenih disciplin.

Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo je poudaril, da je namen konferenc odpiranje aktualnih tem s področja vzgoje in izobraževanja, povezovanje raziskovalne in akademske sfere, razvojnih inštitucij in skupno iskanje priložnosti za sodelovanje, iskanje rešitev za aktualne probleme na področju vzgoje in izobraževanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks, vse z namenom izboljšanja vzgojno-izobraževalnega procesa in krepitve kakovosti slovenskega do-univerzitetnega izobraževanja. Kot je dejal, smo na Zavodu RS za šolstvo v zadnjih letih preko različnih projektov formalno povezali več kot 400 slovenskih šol, deset fakultet slovenskih univerz, nevladne organizacije in druge deležnike, ki prihajajo v slovenski šolski prostor. Posebej je izpostavil sodelovanje z Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani na področju priprave in uvajanja vsebinskega sklopa Aktivno državljanstvo, ki bo v programu srednješolskega izobraževanja zaživel z novim šolskim letom 2022/2023. Prav tako je izpostavil sodelovanje zavoda s Parkom vojaške zgodovine Slovenije v Pivki in številnimi strokovnjaki iz akademskih vrst ter z različnimi institucijami, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so konferenco pripravili ter zaželel uspešno delo.

Vojko Kunaver, koordinator Področne skupine za družboslovje, umetnost in humanistiko na Zavodu RS za šolstvo je v nagovoru zbranim poudaril, da je druga konferenca z naslovom »Mladi in ustvarjalnost« priložnost, da med seboj podelimo uspešne prakse in pristope pri delu z mladimi, saj veščine ustvarjalnosti spadajo med temeljne veščine vseživljenjskega učenja.  Kot je še poudaril, mora biti pouk ustvarjalen in inovativen, kar brez ustvarjalnih in inovativnih učiteljev in učencev ter dijakov ne moremo doseči. »Ob tem se ne moremo izogniti številnim aktualnim dogodkom, ki pretresajo ta svet, vendar pa moramo spodbuditi ustvarjalnost mladih na vseh področjih«, je izpostavil. Zahvalil se je vsem nastopajočim panelnim predavateljem in vsem gostujočim predavateljem in učiteljem v panelih, ki so sledili v dopoldanskem in popoldanskem delu konference. Zaželel je vsem uspešen dan, z željo, da bi uporabne informacije in izkušnje lahko prenesli v šolsko prakso.

Dr. Dan Podjed, profesor kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v predavanju na temo »Inovacije za šolo prihodnosti po meri ljudi« poudaril vpliv inovacij na izgradnjo povezane družbe, prav tako pa se je osredotočil na tematike digitalne tehnologije za uporabo pri povezovanju in ne nadzorovanju ljudi.  Poudaril je sporočilo, da je nujno potrebno graditi zaupanje v človeka, da sam odloča o svoji poti. Kot je dejal, je nujno, da razvoj poteka po meri ljudi, pri tem pa morajo biti vsi, ki bodo rešitve uporabljali, udeleženi v procesu iskanja inovacij oziroma rešitev. »Vprašati se moramo kaj bomo ustvaril z ljudmi in ne za ljudi,« je dejal ter dodal, da moramo mlade podpreti, saj so gonilna sila sprememb.

Dr. Jana Javornik, raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Leedsu v Veliki Britaniji, se je v plenarnem predavanju »Izobraževanje za družbo 5.0« osredotočila na globalizem in državljane sveta, post-covidno in post-vojno realnost ter spregovorila o vlogi izobraževanja in multidisciplinarnosti ter o relevantnih vprašanjih na področju prihodnosti izobraževanja po celotni vertikali.