Na krilih podjetnosti

Danes je na Brdu pri Kranju potekala zaključna konferenca projekta PODVIG, ki je kratica oz. nekoliko prirejen akronim za projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. Gre za projekt, financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ki je trajal od leta 2017 do leta 2022 in vključeval večino (70) slovenskih gimnazij. Poleg vodilnega partnerja Zavoda RS za šolstvo (v sestavi tima dr. Anton Polšak, Tomaž Kranjc, mag. Apolonija Jerko in dr. Špela Bregač ter nekaj časa tudi dr. Brigita Rupar in Petra Založnik) je vključeval še sedem konzorcijskih partnerjev, ki so projekt podpirali z različnih vidikov.

Ključna cilja projekta sta bila opolnomočiti učitelje za razvijanje podjetnostne kompetence pri dijakih in opolnomočenje dijakov s podjetnostnimi kompetencami. V projektu je bil izpostavljen pomen praktično uporabnega znanja in različnih kompetenc, ki so nujne za normalno življenje in delovanje v sodobni digitalni družbi. Podjetnostna kompetenca je uvrščena tudi v skupino kompetenc t. i. vseživljenjskega učenja.

Današnje konference se je udeležilo okrog 200 članov šolskih timov ­­­gimnazij, ki so sodelovale v projektu. Uvodoma je zbrane nagovorila dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo, ki je povedala, da je bil pravi podvig spoprijeti se s podjetnostno kompetenco v gimnazijah, saj smo morali ideje in zamisli udejaniti v praksi.  Zahvalila se je vsem sodelujočim v projektu in vsem zaželela uspešen dan.

Tanja Taštanoska, predstavnica MIZŠ je povedala, da je podjetnost področje, ki ga na ministrstvu v sodelovanju s stroko in šolami že več kot deset let intenzivno razvijajo in tako spodbujajo kompetenco podjetnosti tudi v gimnazijskih programih. Projekt Podvig je največji gimnazijski projekt, je poudarila in dodala, da so se v okviru projekta povezali predstavniki gospodarstva, umetnosti in kulture ter številni razvojni partnerji iz okolja. »Podjetnost je namreč področje, na katerem bomo morali še veliko narediti, saj gre za vseživljenjsko kompetenco, ki jo mladi potrebujejo za uspešno in odgovorno sodelovanje v družbi in prav tako za vstop na trg dela po koncu formalnega izobraževanja.« Ob koncu je še povedala, “da je tekom trajanja projekta postalo jasno, da zmoremo podjetnost umeščati v izobraževalni sistem v okviru obstoječih predmetov, medpredmetnih povezav, izbirnih predmetov in krožkov ter drugih aktivnosti v šolskem prostoru in zato ne potrebujemo posebnega predmeta”. “S tem omogočamo avtentično učno izkušnjo in osmišljanje učenja dijakov, pa tudi dela učiteljev,” je dejala in dodala, da bomo le tako dosegli razvojni premik zase in za druge.

Dr. Anton Polšak, vodja projekta na ZRSŠ je nadalje orisal štiriletni potek projekta in povedal, da je danes priložnost, da se ozremo na dosežke projekta in tako ovrednotimo rešitve ter izzive za naprej, da bomo zagotovili trajnost projekta. Poudaril je, da je bila podjetnost v projektu Podvig konceptualizirana kot človekova lastnost, da je sposoben uporabiti svoje znanje in preiti od zamisli k dejanjem, pri čemer mora imeti razvite številne tako splošne kot posebne kompetence.

Na okrogli mizi »S podjetnostjo premikamo meje« so sodelovali Nastija Fijolič, uspešna paraplesalka in fotografinja z odmevnimi razstavami, Robert Petan, uspešen glasbenik in kantavtor, Štefan Hadalin, smučar slovenske alpske reprezentance, Sonja Golob, profesorica angleščine in španščine, ki zna pouk narediti pester in zanimiv, pa tudi dijaki iz Gimnazije Kočevje, Šolskega centra Slovenj Gradec, Škofijske klasične gimnazije Zavoda sv. Stanislava in BIC Kranj, ki so povedali, jim kompetenca podjetnosti pomaga v življenju, tako da se prilagajajo, znajo s spontanostjo, kreativnostjo, inovativnostjo in iznajdljivostjo reševati življenjske izzive, sodelovati z drugimi in se tudi na napakah učiti. Na okrogli mizi »Na podjetnosti svet stoji« pa mag. Gorazd Lampič, dr. Gregor Dolinar, dr. Tine Tomažič, Ana Drevenšek Slokan, Gregor Deleja ter dijakinje in dijaki gimnazij.

V popoldanskem plenarnem predavanju je zbrane nagovoril tudi prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog, zaposlen na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti v Ljubljani in na Inštitutu za šport, predavatelj na podiplomskem študiju Medicinske fakultete, na univerzah v Zagrebu, Splitu, Skopju, Mostarju, Trstu in Celovcu, ki je govoril o »psihologiji uspeha«, o pomenu motivacije, trdega dela, učenja na napakah, pogumu in zaupanju vase pri doseganju vrhunskih rezultatov.