Srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta Design my future

Projektno delo z naslovom Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitveDesign my future je v polnem teku. V sodelovanju s projektnimi partnerji iz Velike Britanije, Italije, Portugalske, Norveške in Slovenije (ZRSŠ) nastajajo različna gradiva za starše, učitelje in druge izobraževalce, ki bodo namenjena strokovni podpori mladih iz ranljivih skupin med 14. in 17. letom starosti, pri katerih obstaja tveganje, da predčasno opustijo šolanje oz. poklicno usposabljanje.  V času pandemije je mednarodno sodelovanje potekalo videokonferenčno na daljavo, v mesecu juniju 2022 pa smo se projektni partnerji sestali tudi v živo na dvodnevnem delovnem srečanju v Lizboni na Portugalskem.

Osrednja pozornost prvega dneva (20. 6. 2022) je bila namenjena delu na smernicah za učitelje v obliki delavnic; vodili sva jih mag. Tamara Malešević in Vanja Kavčnik Kolar iz ZRSŠ. V njih smo izmenjali praktične izkušnje pri delu z ranljivimi skupinami mladih ter delili spoznanja iz časa izobraževanja na daljavo in hitro spreminjajočih se razmer na trgu dela. Želimo ustvariti gradivo, ki bo nagovarjalo aktualne poučevalne potrebe učiteljev in drugih izobraževalcev na tem področju, zato bomo vanj vključili tudi uporabne primere iz prakse in spoznanja najnovejših raziskav, kako v šoli razvijati življenjske veščine, krepiti rezilientnost ter graditi profesionalno učečo se skupnost na šoli.

Drugi dan delovnega srečanja (21. 6. 2022) pa je bil namenjen delavnicam, ki so jih vodili projektni partnerji, ki pripravljajo smernice za starše in računalniško igro za mlade. Osrednja pozornost je bila usmerjena k razmislekom o tem, kako lahko z igro na zanimiv način spodbudimo mlade k razvijanju veščin, ki so potrebne na trgu dela, ter kako v te procese vključiti tudi starše. Obe gradivi želimo nadgraditi tudi z verodostojnimi aktualnimi spletnimi povezavami o trgu dela in karierni orientaciji za mlade, ki jim bodo v podporo pri odločanju o poklicni/karierni poti po uspešno zaključenem šolanju oz. poklicnem usposabljanju.

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri mladih v starosti od 14 do 17 let s spodbujanjem za premišljene izobraževalne in karierne odločitve ter z željo, da ob ustrezni strokovni podpori dokončajo šolanje in tako pripravljeni vstopijo na trg dela.