Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju

Namen konference, ki je potekala 7. decembra 2018, je bil osvetliti pomen izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi…

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa Leta 2019 je potekala 1….

Inovativna pedagogika 1:1

Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij / Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja 4. Mednarodna znanstvena…

Scientix

EUN – European Schoolnet  organizira in vodi Evropsko spletna skupnost za naravoslovno izobraževanje Scientix http://www.scientix.eu/ . V okviru Scientix-a je…

LINPILCARE

LINPILCARE – Povezovanje pedagoškega raziskovanja z učečimi se skupnostmi in znanstvenimi raziskavami ter uveljavljanje na dokazih osnovanega poučevanja v pedagoški…

PROLEA

PROLEA (Professional Learning in complex settings through reflection and portfolio) – Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo refleksije Zaključna…

Letna konferenca CIDREE

Mednarodna konferenca CIDREE 2019 – Student voice in education  je potekala 14. novembra 2019 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju….