LINPILCARE

LINPILCARE – Povezovanje pedagoškega raziskovanja z učečimi se skupnostmi in znanstvenimi raziskavami ter uveljavljanje na dokazih osnovanega poučevanja v pedagoški praksi

V okviru projekta LINPILCARE je v Sloveniji potekala mednarodna konferenco (24.-26.8. 2017), ki so jo organizirali konzorcijski partnerji  Erasmus+ KA2 projekta 2014-1-be02-ka201-000432: Linpilcare.

 Udeleženci so se seznanili s cilji in temeljnimi usmeritvami ter področji projekta:

o   raziskovanje lastne prakse (akcijsko raziskovanje),

o   učeče se skupnosti,

o   dostop do strokovne literature.

Ob tej priložnosti je izšel priročnik Učitelji, raziskovalci lastne prakse, ki povezuje vsa tri področja projekta. 

Dostopno na: https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=208 


Več o projektu na: http://www.linpilcare.eu/