Inovativna pedagogika 1:1

Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij / Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja

4. Mednarodna znanstvena konferenca o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju PCE 2020, 7.-8.5.2020 (organizator FNMU MB).  V okviru 49 prispevkov na tematiko izobraževanja (področje inovativnih metod poučevanja podprtih z IKT, digitalne kompetence in kompetence 21. stoletja pri poučevanju in učenju), filozofije, psihologije, kognitivne znanosti in nevroznanosti ter umetne inteligence, zgodovine znanosti in družbe se je predstavilo ok. 70 avtorjev. Zbornika povzetkov in strokovnih prispevkov sta dosegljiva na tukaj.