PROLEA

PROLEA (Professional Learning in complex settings through reflection and portfolio) – Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo refleksije

Zaključna konferenca projekta PROLEA je potekala 11.4.2018 v Ljubljani. Poleg predstavnikov 18 sodelujočih osnovnih in srednjih šol so se je udeležili tudi gostje iz Hrvaške in Škotske. Na konferenci smo predstavili prehojeno pot in spoznali drugačne načine učenja (čuječnost), se učili na drugačen način (s pomočjo glasbe in pripovedovanja zgodb) ter se seznanili z izkušnjami, ko se znajdemo v novi vlogi (učencev). Šolski timi so predstavili zanimive teme, ki so jih v projektu razvili na posameznih šolah (kolegialno spremljanje pouka, inkluzivna šola, vključevanje migrantov, učeča se skupnost, graditev zaupanja v kolektivu, itd..)