Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa

Leta 2019 je potekala 1. konferenca, namenjena vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih in prvem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole, na kateri smo interdisciplinarno izpostavili pomen oblikovanja kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah za spodbujanje kakovostnega pedagoškega procesa, prilagajanje otrokovim potrebam in njegovemu načinu učenja. Na konferenci so sodelovali strokovnjaki različnih področij – pedagogike, psihologije, medicine in arhitekture. Poudarek pa je bil zlasti na oblikovanju prostora vrtcih in v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, s čimer smo želeli nasloviti zlasti problematiko zagotavljanja pedagoške kontinuitete na prehodu iz vrtca v šolo.

Arhiv

1. konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah