Oblikovanje kakovostnega prostora v vrtcih in šolah

Vljudno vas vabimo na 1. konferenco o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa ki bo v četrtek, 28. 11. 2019, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18, Ljubljana, dvorana Povodni mož (1. nadstropje).

Konferenca je namenjena vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih in prvem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. 

Konferenca je brez kotizacije.


Prijave na konferenco niso več možne.


Program in opis delavnic.

Na konferenci bomo prvič interdisciplinarno izpostavili pomen oblikovanja kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah za spodbujanje kakovostnega pedagoškega procesa, prilagajanje otrokovim potrebam in njegovemu načinu učenja.

Na Zavodu RS za šolstvo se zavedamo, da je interdisciplinarno povezovanje ključ za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja in znotraj tega kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah. Vprašanja, kako ta prostor oblikovati z vidika zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa, se ni mogoče lotiti zgolj z enega zornega kota. Zato smo k sodelovanju povabili strokovnjake z različnih področij – pedagogike, psihologije, medicine in arhitekture, ki nam bodo tematiko osvetlili s sodobnimi spoznanji posamezne stroke. Seznanili se bomo z novostmi, usmeritvami in izkušnjami na področju oblikovanja kakovostnega fizičnega prostora.

Poudarek bo zlasti na oblikovanju prostora vrtcih in v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, s čimer želimo na prvi tovrstni konferenci nasloviti zlasti problematiko zagotavljanja pedagoške kontinuitete na prehodu iz vrtca v šolo.

V  delavnicah bodo udeleženci imeli priložnost za poglobljeno razpravo  o tem, kako lahko predstavljena spoznanja in usmeritve implementirajo v vsakodnevno prakso oz. na katere (normativne) omejitve pri tem naletijo in na katerem področju potrebujejo podporo.

Tako bodo lahko ravnatelji in strokovni delavci osnovnih šol lahko razpravljali o smernicah za načrtovanje sodobnega kakovostnega prostora osnovnih šol, nastalih kot rezultat ciljnega raziskovalnega programa v partnerstvu Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ravnatelji in strokovni delavci vrtcev pa o usmeritvah in priporočilih za načrtovanje kakovostnega prostora, zlasti o priporočilih za obstoječo prakso v vrtcih.

Glas strokovnih delavcev in ravnateljev o upoštevanju sodobnih konceptov učenja in poučevanja pri načrtovanju šolskih zgradb oz. vrtcev bo priložnost slišati ob poglobljeni razpravi z arhitektom, ki ima na tem področju bogate izkušnje.

Ob upoštevanju vseh spoznanj strok pa želimo pri ravnateljih in strokovnih delavcih spodbuditi celostni pogled na zagotavljanje spodbudnega učnega okolja, zato bodo vsi udeleženci lahko razpravljali o tem, kako didaktično, socialno in fizično okolje prilagajati otrokovim potrebam in njegovemu načinu učenja.

Vsak udeleženec se bo lahko udeležil dveh delavnic.