Vzgoja in izobraževanje (1-2/2021)

25,00 

Opis

Gostujoča sourednica tokratne številke, dr. Alenka Polak, se je ob pogledu na zbrane prispevke pošalila, da je najprej številko želela nameniti prispevkom o učiteljih, na koncu pa se nam je izteklo tako, da se je nabralo prav toliko tistih, ki zadevajo tudi učence. To potrjuje, da o enih težko govorimo brez drugih in da ne gre za to, ali je v središču učenec ali učitelj, pač pa se v središču – srečujeta! Kako poteka to srečevanje, poglobljeno osvetljuje dr. Šimenc v prispevku s provokativnim naslovom: Učenec v središču, kje pa je učitelj? Dr. Gradišek v svojem prispevku o učiteljevih vrlinah obravnava Seligmanove vrline v kontekstu učiteljevanja. Kako pomemben je humor, pokažeta Komljen in dr. Pečjak. Avtorici predstavljata ugotovitve raziskave o tem, kako se zaznave dijakov o učiteljevem stilu humorja povezujejo z njihovim psihičnim blagostanjem, učno motivacijo in zaznano razredno klimo. Pomembnost odnosnih vidikov (poleg kognitivnih), osvetljujeta prispevka o razvijanju medkulturne občutljivosti.
Številka poleg omenjenega prinaša tudi druge prispevke na temo vključevanja (otrok z Downovim sindromom v redno šolanje), pomena spleta za različne oblike in globine prijateljstva, medvrstniške mediacije idr., nismo pa pozabili tudi na vrtce (s temama o spanju in o obravnavanju nasilja) in seveda na sveže izkušnje, pridobljene pri pouku na daljavo.

Dodatne informacije

Leto izida

Stopnja izobraževanja

ISSN 0350-5065
Število strani 96 str
Format A4