Slovenščina v šoli (2/2021)

13,00 

Opis

 

V letu 2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča, slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana, katerega podoba je zato oblikovana na letošnji naslovnici.

Začenjamo z rubriko Razprave, v kateri objavljamo primerjalno raziskavo o predopismenjevanju v javnem vrtcu in vrtcu montessori s posebnostmi, prednostmi in slabostmi.

Intervju z zasl. prof. dr. Božo Krakar Vogel razkriva pot bralke, profesorice, mentorice, raziskovalke, ki jo je motiviralo vsakršno početje, kjer je bilo mogoče povezovanje teorije s prakso kot prispevek h kakovosti pouka književnosti in slovenščine.

Najbolj obsežni so Didaktični izzivi, kjer predstavljamo obravnavo književnih besedil z orodji CoRT; gre za sodobne pristope s številnimi prednostmi. Projekt SKUM nudi nadarjenim učno okolje, kjer lahko svoja znanja in sposobnosti kakovostno razvijajo, podrobneje pišemo o inovativni obravnavi konstruktivizma. Odkrivamo pogled na vključevanje dijakov tujcev v slovenski srednješolski sistem, ki mora potekati na več nivojih in čim bolj celostno. V projektu Objem so z razvijanjem gradnikov bralne pismenosti dijaki obravnavali Valentina Vodnika, aktualizirali literarno besedilo in po njem posneli film. Pišemo še o preverjanju domačega branja na daljavo, o pouku slovenščine v nižjem poklicnem izobraževanju in o problemsko-ustvarjalnem pouku slovenščine v gimnaziji, kjer so najprej predstavljena teoretična izhodišča, nato pa izpeljane  obravnave dela med romantiko in realizmom, pri čemer so dijaki razvijali svojo sporazumevalno zmožnost, zmožnost sodelovanja in kompleksno dosegali procesno-razvojne cilje, ki jih predvideva učni načrt.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

ISSN 1318-864X
Število strani 64 str.
Format 21 X 28 cm