Matematika v šoli (2/2021)

13,00 

Kategoriji: ,

Opis

Mag. Mojca Suban piše o kontrolnem ocenjevanju na pisnem izpitu iz matematike na poklicni maturi. Nakazani so morebitni vzroki za razlike pri ocenjevanju na šoli in kontrolnem ocenjevanju ter nadaljnja usmeritev spremljanja kakovosti ocenjevanja izpitnih pol na poklicni maturi iz matematike. Učiteljica iz srednje poklicne šole predstavlja pet učnih situacija na ustnem delu poklicne mature.

Učitelj iz gimnazije piše o pustolovski igri geolov, ki jo je mogoče uporabiti tudi kot didaktični pripomoček pri obogatitvi pouka matematike v šoli. Podrobneje je predstavljen primer povezave igre z maturitetnim izpitom iz matematike.

Statistične vsebine, s katerimi se mladi v vzgojno-izobraževalnem procesu srečajo že v vrtcu in jih pogosto srečujejo v vsakdanjem življenju, učiteljem matematike pri poučevanju povzročajo nemalo težav. Dr. Andreja Drobnič Vidic želi v svojem članku vzpostaviti vez med statističnimi vsebinami v osnovni in srednji šoli ter pomagati učiteljem statistične vsebine jasno in čim učinkoviteje predstaviti mladim. V nadaljevanju predstavljamo tekmovanje Evropske statistične igre, ki poteka na državni in mednarodni ravni in izpostavljamo najuspešnejše naloge.

Predstavljen je primer preiskovalne naloge Razlika kvadratov in za ta čas primerna raziskovalna naloga Kdo bo vlekel Božička.

V novicah objavljamo utrinke iz 8. evropskega kongresa matematike, ki je bil letos v Portorožu. Na koncu pa predstavljamo raziskovalne naloge iz matematike na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v letu 2021.

Vabimo vas na 5. konferenco o učenju in poučevanju matematike (KUPM 2022), ki bo v februarju 2022.

Vabljeni k naročilu, branju in soustvarjanju naše revije.

 

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 1318-010x
Število strani 64. str
Format A4