Vzgoja in izobraževanje (3/2021)

13,00 

Opis

Tretja številka je tematska in je posvečena vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (VITR).

Naša blaginja in zdravo okolje naj bi izhajala iz inovativnega, krožnega gospodarstva, kjer se nič ne bo zavrglo in kjer se bodo naravni viri upravljali trajnostno, biotska raznovrstnost pa bo zaščitena, cenjena in obnovljena. Sistemske rešitve ne vključujejo samo inovacij v tehnologijah in proizvodnih procesih, temveč tudi spremembe v vzorcih potrošnje in načinih življenja.

Zeleni razvoj, trajnostni prehodi, nizkoogljična družba, modro gospodarstvo. Kaj povedo ti izrazi in kaj pomenijo za šolstvo? H kakšnim izzivom pri poučevanju in šolskih praksah in ureditvah to kliče? Za celostni in sistemski pristop k načrtovanju in delovanju za trajnostno prihodnost so potrebne t. i. metakognitivne kompetence, npr.: kompetenca sistemskega mišljenja, kompetenca predvidevanja, strateška kompetenca, integrirana kompetenca reševanja problemov. Hkrati s spreminjanjem mišljenja in miselnosti ter naravnanosti pa mora potekati tudi sprememba praktičnih ravnanj in ureditev, ne nazadnje tudi načina gradnje ali renoviranja, tehnoloških trajnostno naravnanih rešitev, prostorske ureditve in prostorske umestitve (t. i. »zelene in krožne šole«).

 

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065
Število strani 64 str.