Formativno spremljanje učencev pri pisanju uradnih vabil v 7. razredu osnovne šole

PDF članek

Izvleček

Prispevek predstavlja formativno spremljanje pri pisanju uradnih vabil v 7. razredu osnovne šole. Učenci so dobili nalogo, da napišejo vabilo županu Ptuja na šolski literarni večer in mi ga pošljejo na moj elektronski naslov. S pomočjo kriterijev uspešnosti, obrazcev za samovrednotenje in moje povratne informacije je učencem uspelo odpraviti večino napak v uradnih vabilih. V prispevku sledijo še dokazi (vabila), ki so bila napisana pred ter po samovrednotenju in moji povratni informaciji. Čeprav smo pri formativnem spremljanju porabili nekoliko več časa, se je izkazalo, da so učenci zelo dobro usvojili snov, pri tem pa so prevzeli tudi odgovornost za učenje. Prispevek dokazuje, da se je formativno spremljanje tudi tokrat izkazalo kot zelo uspešna metoda.

Abstract

Formative Assessment of Seventh Grade Primary School Students in Writing Formal Invitations

The article illustrates formative assessment in seventh-grade primary school students writing formal invitations. The students were given the assignment of writing a formal invitation to the mayor of Ptuj inviting him to a literary evening at the school and sending it to my e-mail address. Using the success criteria, self-assessment forms and my feedback, they manged to correct most mistakes in their formal invitations. Their invitations before and after their self-assessment and my feedback (evidence) are included in the article. Even though formative assessment took a little more time, it turned out that the students not only learned the material very well but also took responsibility for their learning. The article proves that formative assessment was again a very successful method.