Leibnizev harmonični trikotnik

Izvleček Pascalov aritmetični trikotnik in Leibnizev harmonični trikotnik sta trikotni shemi števil, ki imata neskončnomnogo vrstic. Oba trikotnika sta simetrična…

Pascalov aritmetični trikotnik

Izvleček Pascalov trikotnik binomskih koeficientov, ki ga nekateri imenujejo tudi aritmetični trikotnik oziroma Kitajski trikotnik, je v našem šolskem prostoru…

Z žepnim računalom usvajamo nove vsebine pri pouku matematike v osnovni šoli

Izvleček V prispevku predstavljamo primere aktivnosti, pri katerih učenci uporabijo numerično žepno računalo za usvajanje nove vsebine in za preiskovanje…

Uporaba žepnega računala pri preiskovanju številskih vzorcev

Izvleček Premišljena uporaba numeričnega žepnega računala pripomore k boljšemu razumevanju matematičnih vsebin, pomaga pri reševanju problemov, učence motivira, spodbuja njihovo…

Razlika kvadratov

Izvleček Na študijskih srečanjih v osnovnih in srednjih šolah smo se z učitelji matematike lotili preiskovanja. V vlogiučečih smo si…