Pascalov aritmetični trikotnik

PDF članek

Izvleček

Pascalov trikotnik binomskih koeficientov, ki ga nekateri imenujejo tudi aritmetični trikotnik oziroma Kitajski trikotnik, je v našem šolskem prostoru precej znan. V srednji šoli se uporablja predvsem kot pomoč pri računanju potenc dvočlenika ter pri verjetnosti in statistiki.
V prispevku je navedenih nekaj aktivnosti, s pomočjo katerih lahko pri osnovnošolcih krepimo sposobnost
uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje različnih matematičnih problemov. Predstavljene so le nekatere od aktivnosti v Pascalovem trikotniku, ki jih lahko izvajamo z osnovnošolskim znanjem. Verjamemo, da jih učitelji poznajo in izvajajo še več. Osredotočili smo se predvsem na tiste aktivnosti v Pascalovem trikotniku, ki jih lahko izvajamo in nadgradimo še v Leibnizevem harmoničnem trikotniku.
Ta prispevek je namreč zamišljen kot uvod k prispevku o Leibnizevem harmoničnem trikotniku, saj priporočamo, da pred preiskovanjem v Leibnizevem harmoničnem trikotniku učenci spoznajo in podrobno preiščejo Pascalov aritmetični trikotnik.

Abstract

Pascal’s Arithmetic Triangle

Pascal’s triangle of binomial coefficients, which some call arithmetic triangle or the Chinese triangle, is rather well known in Slovenian schools. In secondary school it is used mostly as an aid in calculating the powers of a binomial, and in probability and statistics.
This paper mentions a few activities which can be used to strengthen primary school pupils’ ability to use
mathematical reasoning to solve various mathematical problems. It presents only a few of the activities in
Pascal’s triangle which can be carried out at the primary school knowledge level. Teachers are undoubtedly familiar with and carry out others as well. The paper mostly focuses on those activities in Pascal’s triangle which can be carried out and upgraded in the Leibniz harmonic triangle.
This paper has been conceived as an introduction to the paper on the Leibniz harmonic triangle, as it is recommended that pupils learn about and research Pascal’s arithmetic triangle in-depth before performing inquiry in the Leibniz harmonic triangle.