Z žepnim računalom usvajamo nove vsebine pri pouku matematike v osnovni šoli

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljamo primere aktivnosti, pri katerih učenci uporabijo numerično žepno računalo za usvajanje nove vsebine in za preiskovanje različnih računskih zakonitosti. Opisane aktivnosti so učitelji v okviru študijskega srečanja na daljavo preizkusili pri pouku. V prispevku so povzete njihove refleksije o delu z učenci, ko so uporabljali žepno računalo pri pouku matematike.

Abstract

Learning New Content in Primary School Mathematics Class Using a Calculator

The article describes examples of activities where students use calculators to learn new content and study various mathematical principles. The activities introduced were tested in class by teachers participating in a remote study environment. The article also includes a summary of their feedback on their work with the students using calculators in mathematics class.