Občutek pripadanja in socialna vključenost otrok priseljencev

Povzetek Socialna vključenost otrok priseljencev je eden ključnih dejavnikov za njihovo psihosocialno dobrobit v novem okolju, njihovo učno uspešnost in…

Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok – kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna?

Povzetek Nekateri otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja, ki zelo negativno vplivajo na njihov osebnostni razvoj, zdravje, počutje…

Poročilo o evalvaciji programa NEON – Varni brez nasilja za osnovnošolce

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/39-58 Povzetek V prispevku predstavljamo del rezultatov evalvacije primarnopreventivnega programa NEON – Varni brez nasilja, katerega namen je krepiti varovalne…

Pojavnost in nekatere značilnosti spolnega nasilja v populaciji slovenskih osnovnošolcev

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/22-38 Povzetek Izkušnje spolnega nasilja, ki jih imajo otroci, pomenijo tveganje za vrsto negativnih posledic. V zvezi s spolnim nasiljem…