Vzgojni slogi in podpora staršev v povezavi z uravnavanjem čustev učencev pri medvrstniškem nasilju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/17-22 Izvleček V prispevku predstavljamo rezultate študije o povezanosti med vzgojnimi slogi in podporo staršev ter uravnavanjem čustev pri učencih…

Medvrstniško nasilje v šoli: predstavitev knjige

Izvleček Za učinkovito prepoznavanje, preprečevanje in zaustavljanje medvrstniškega nasilja, ki ima lahko vrsto škodljivih posledic za vse udeležene otroke in…

Občutek pripadanja in socialna vključenost otrok priseljencev

Povzetek Socialna vključenost otrok priseljencev je eden ključnih dejavnikov za njihovo psihosocialno dobrobit v novem okolju, njihovo učno uspešnost in…

Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok – kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna?

Povzetek Nekateri otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja, ki zelo negativno vplivajo na njihov osebnostni razvoj, zdravje, počutje…

Poročilo o evalvaciji programa NEON – Varni brez nasilja za osnovnošolce

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/39-58 Povzetek V prispevku predstavljamo del rezultatov evalvacije primarnopreventivnega programa NEON – Varni brez nasilja, katerega namen je krepiti varovalne…

Pojavnost in nekatere značilnosti spolnega nasilja v populaciji slovenskih osnovnošolcev

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/22-38 Povzetek Izkušnje spolnega nasilja, ki jih imajo otroci, pomenijo tveganje za vrsto negativnih posledic. V zvezi s spolnim nasiljem…