Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok – kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna?

PDF članek

Povzetek

Nekateri otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja, ki zelo negativno vplivajo na njihov osebnostni razvoj, zdravje, počutje in šolsko uspešnost. V članku predstavljamo različne dejavnike učinkovite prevencije in nekatere uspešne programe, ki jih izvajamo pri nas.

Abstract

Primary Prevention of Violence and Child Abuse – What Works and Why Is Prevention So Important?

Some children and adolescents are exposed to different forms of violence, which have a very negative impact on their personal development, health, well-being and academic achievement. This article presents various factors of effective prevention and a few successful programmes being implemented in Slovenia.