Medvrstniško nasilje v šoli: predstavitev knjige


Izvleček

Za učinkovito prepoznavanje, preprečevanje in zaustavljanje medvrstniškega nasilja, ki ima lahko vrsto škodljivih posledic za vse udeležene otroke in mladostnike, potrebujemo prave informacije in znanja, da bomo lahko razvijali občutljivost in krepili kompetence za preventivno delovanje in ustrezno obravnavo medvrstniškega nasilja. Pri zasledovanju tega cilja nam je lahko kot nepogrešljiv vir v pomoč knjiga Medvrstniško nasilje v šoli. V njej nam avtorice celostno predstavijo problematiko medvrstniškega nasilja ter nam ponudijo vrsto uporabnih informacij, priporočil in gradiv.

Abstract

On Bullying in Schools: Book Launch

To effectively identify, prevent and end peer violence, which can have a wide range of negative implications for all children and adolescents involved, we need the necessary information and knowledge to develop sensitivity and competence to prevent and appropriately address peer violence. To achieve this goal, the book Medvrstniško nasilje v šoli (Peer Violence in Schools) can be a valuable resource. The authors provide a comprehensive overview of peer violence and offer a wealth of relevant information, recommendations and resources.