Vodenje kariere ravnateljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/3/7-35 Povzetek Pričujoči članek predstavlja temeljno teoretsko izhodišče za opolnomočenje ravnateljev za vodenje kariere v okviru storitev vseživljenjske karierne orientacije….

Profesionalni razvoj pomočnikov ravnateljev skozi prizmo programa “(P)ostani uspešen srednjo vodja”

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/2/33-48 Povzetek Novi modeli vodenja za kakovostno učenje in poučevanje vedno bolj temeljijo na sodelovanju in mreženju. Sodobno vodenje pomeni,…

Intervju: Trajnostnost v švedski šoli in vrtcu Vittra Rösjötorp International, ki ju vodi Slovenka Lea Colner

Povzetek Lea Colner je profesorica razrednega pouka. Leta 2009 je končala študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je…

Projekt podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Povzetek Projekt Podnebni cilji in vsebine je eden izmed korakov k uresničevanju vizije in ciljev trajnostnega razvoja. Zaradi soodvisnosti trajnostnega…