Intervju: Trajnostnost v švedski šoli in vrtcu Vittra Rösjötorp International, ki ju vodi Slovenka Lea Colner

PDF članek

Povzetek

Lea Colner je profesorica razrednega pouka. Leta 2009 je končala študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je prejela študentsko Prešernovo nagrado za svoje diplomsko delo, za vpeljavo pedagoškega pristopa Storyline v slovenski šolski prostor. Svojo karierno pot je začela na OŠ Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici. Leta 2011 se je zaposlila na Švedskem, kjer še vedno živi in dela. Od leta 2019 je ravnateljica na mednarodni dvojezični (angleško-švedski) šoli in vrtcu Vittra Rösjötorp International, ki se nahaja v naravnem rezervatu. Vittra Rösjötorp International je ena od petindvajsetih zasebnih šol Vittra na Švedskem in sodi pod AcadeMedio, ki je z 18.100 zaposlenimi največji ponudnik zasebnih šol v Skandinaviji, njihove izobraževalne institucije obiskuje več kot 188.000 otrok, učencev in odraslih. Leino šolo in vrtec obiskuje 300 otrok, od tega 210 šolo in 90 vrtec. Otroci prihajajo z vseh koncev sveta, v šolskem letu 2021/22 je bila za 45 % učencev švedščina drugi jezik. 25 % učencev na šoli je na novo priseljenih na Švedsko, zato imajo status »novo prišlih učencev«. Pestra je tudi zasedba pedagoškega osebja, ki prihaja z različnih koncev sveta – od Azije, Afrike, Severne in Južne Amerike do Evrope. Šola je bila leta 2021 uvrščena med 100 najboljših šol na svetu zaradi poučevanja za trajnostni razvoj in vključevanja Agende 2030 ter ena od petih dobitnic nagrade za najbolj trajnostno šolo na Švedskem za leto 2021.
Lei Colner smo kot ravnateljici zastavili vprašanja o vključevanju trajnostnih vsebin v vrtec in šolo.