Projekt podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

PDF članek

Povzetek

Projekt Podnebni cilji in vsebine je eden izmed korakov k uresničevanju vizije in ciljev trajnostnega razvoja. Zaradi soodvisnosti trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb ter dejstva, da imamo v slovenskem prostoru uveljavljeno vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, naslavljamo podnebne spremembe, njihovo blaženje ter prilagajanje v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Priznavanje vzajemnega odnosa med trajnostnim razvojem in podnebnimi spremembami kaže na potrebo po raziskovanju politik, ki skupaj obravnavajo trajnostni razvoj in podnebne spremembe. Želja sodelujočih partnerjev v projektu je, da bo sodelovanje med javnimi zavodi ter ministrstvi prineslo vidne rezultate na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Abstract

Project Climate goals and topics in education

The Climate Goals and Topics project represents one of the steps towards realizing the vision and goals of sustainable development. Due to the interdependence of sustainable development and climate change and the fact that education for sustainable development has been established in Slovenia, the topics of climate change, its mitigation and adaptation are addressed in the context of education for sustainable development. Considering the reciprocal relationship between sustainable development and climate change, the policies that jointly address sustainable development and climate change have to be explored. The participating partners in the project wish for cooperation between public institutions and ministries to bring visible results in education for sustainable development