Sistematično spodbujanje, spremljanje in preverjanje vsepredmetnih veščin v mednarodnem projektu Spremljanje vsepredmetnih veščin

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/3/7-21 Povzetek Za uspešno delovanje v različnih življenjskih situacijah potrebujemo veščine sodelovanja, komuniciranja, argumentiranja, reševanja problemov, odločanja, ustvarjalnosti in druge….

Kako lahko učitelj spodbuja blagostanje/dobrobit učencev

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/30-35 Izvleček V prispevku predstavimo – glede na pogostost citiranosti in število raziskav – enega najvplivnejših modelov blagostanja/dobrobiti, ki obsega…

Učenje veščin kritičnega mišljenja – ne le vzgojno-izobraževalna možnost, temveč temeljna pravica vsakega učenca

Izvleček Kritično mišljenje je imperativ prostora in časa, v katerem živimo, saj posamezniku omogoča učinkovito, participatorno ter odgovorno sobivanje v…

Kako spodbujati kritično mišljenje pri pouku slovenščine? Primer obravnave Blatnikove Električne kitare

Izvleček Poslanstvo učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev je, da učenca podpiramo na njegovi poti vsestranskega razvoja, socialnega vključevanja, odgovornega…

Empatija in integriteta: dve odliki učitelja oz. sredstvo in predmet poučevanja obenem

https://doi.org/10.59132/viz/2022/3-4/20-25 Povzetek V prispevku izpostavimo dve pomembni lastnosti učitelja, ki predstavljata sredstvo in predmet poučevanja in učenja v razredu: empatija…

Vodenje v smeri razvoja kulture samorefleksije v šolah – temelj profesionalnega razvoja in rasti zaposlenih

Povzetek Temeljni namen prispevka je izpostaviti pomen samorefleksije v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev in ravnatelja v šoli ter posledično v…

Veščine kritičnega mišljenja – večni izziv poučevanja in učenja

https://doi.org/10.59132/viz/2017/3/4-12 Povzetek Kritično mišljenje obsega skupek temeljnih veščin, potrebnih za učinkovito, participatorno ter odgovorno sobivanje v sodobnem času. Oseba, ki…

Psihologija mišljenja: najpogostejše zmote pri argumentiranju in vsakodnevnem sklepanju

https://doi.org/10.59132/viz/2016/1/3-9 Povzetek Teoretiki z različnih področij poudarjajo, da je praksa učinkovitejša, če jo podpira določen nivo teoretičnega vpogleda. V kontekstu…

Sistematično spodbujanje, spremljanje in preverjanje vsepredmetnih veščin v mednarodnem projektu Spremljanje vsepredmetnih veščin

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/3/7-21 Povzetek Za uspešno delovanje v različnih življenjskih situacijah potrebujemo veščine sodelovanja, komuniciranja, argumentiranja, reševanja problemov, odločanja, ustvarjalnosti in druge….