Psihologija v šolskem svetovalnem delu, quo vadis?

Povzetek V prispevku skozi primerjalno analizo Programskih smernic in tujih strateških dokumentov, ki urejajo delo šolskih svetovalnih delavcev, utemeljujemo njihovo…

Učiteljev humor v povezavi z razredno klimo, psihičnim zadovoljstvom in učno motivacijo dijakov

Povzetek V psihologiji je veliko znanega o humorju nasploh, primanjkuje pa študij o njem v pedagoškem kontekstu. Z raziskavo smo…

Spletno in nespletno prijateljstvo – dve strani istega kovanca?

Povzetek Z razvojem informacijske tehnologije so družbena omrežja postala del našega vsakdanjega življenja, še posebej pri mladostnikih, ki so največji…

Pomen bližine v interakciji med učitelji in dijaki pri pouku slovenščine v gimnaziji

Povzetek Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako dijaki zaznavajo interakcijo s svojimi učitelji slovenščine v gimnaziji in kako zaznavajo učno…

Psihološki pogled na pojav »fazaniranja« s perspektive izvajalcev in novincev tarč

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/7-21 Povzetek V prispevku predstavljamo nekatere značilnosti neuradnega fazaniranja dijakov novincev s strani starejših dijakov, ki smo jih pridobili v…

Nekateri dejavniki psihosocialnega blagostanja pri učencih v času šolanja na daljavo med pandemijo covid-19

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/36-44 Povzetek Zaradi pandemije covida-19 sta učenje na daljavo in socialna izolacija dramatično spremenila socialne in učne izkušnje mladostnikov. Glede…