Zakaj je učencem na razredni stopnji potrebno zagotavljati čas in prostor za igro?

Izvleček Avtorica pojasnjuje zakaj je pomembna prosta igra na razredni stopnji, kaj kažejo raziskave proste igre in navede več primerov…

Treba je delovati po načelu največje koristi za otroka: intervju z Nives Zore in mag. Renato Zupanc Grom

Izvleček Prehod iz vrtca v šolo zahteva povezovanje na več nivojih: povezovanje vrtca in šole kot institucij, povezovanje strokovnih delavcev,…

Opismenjevanje – kaj se spreminja?

Izvleček Opredelitev bralne pismenosti kot stalno razvijajoče se zmožnosti posameznika/posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij, je vodilo…

Učenje ljudskega plesa na razredni stopnji

Izvleček Šola 21. stoletja se v vsej svoji razsežnosti zdi odmaknjena od časa, iz katerega črpamo informacije o izročilu. Kulturna…

Vključevanje vsebin Televizije Slovenija v vzgojno-izobraževalno delo (na daljavo)

Izvleček V prispevku bodo predstavljene možnosti, ki jih ima učitelj za načrtovanje in izvajanje vključevanja televizijskih vsebin v vzgojno-izobraževalno delo…

Načrtovanje pouka s sodobnimi pristopi

Študijske skupine za učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji v letu 2020

Ocenjevanje znanja na razredni stopnji v zadnjih šolskih letih

https://doi.org/10.59132/viz/2022/6/20-33 Povzetek Prispevek je namenjen predstavitvi pogleda na proces ocenjevanja v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na razredni stopnji. Izhodišče…

Načrtovanje učnega sklopa s poudarkom na trajnostnem razvoju in razvijanju trajnostne mobilnosti

Izvleček V prispevku je predstavljen postopek načrtovanja učnega sklopa, katerega namen je uresničiti cilje trajnostne mobilnosti, s poudarkom na varni…

Vrzeli ne bodo izginile same po sebi. Premostitveni ukrepi na razredni stopnji zaradi »koronskega časa«

Povzetek V prispevku je predstavljeno razmišljanje o pomenu sistematičnega in načrtnega delovanja za odpravo posledic zaprtja šol na razredni stopnji….