Vključevanje vsebin Televizije Slovenija v vzgojno-izobraževalno delo (na daljavo)

Izvleček V prispevku bodo predstavljene možnosti, ki jih ima učitelj za načrtovanje in izvajanje vključevanja televizijskih vsebin v vzgojno-izobraževalno delo…

Načrtovanje pouka s sodobnimi pristopi

Študijske skupine za učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji v letu 2020

Ocenjevanje znanja na razredni stopnji v zadnjih šolskih letih

https://doi.org/10.59132/viz/2022/6/20-33 Povzetek Prispevek je namenjen predstavitvi pogleda na proces ocenjevanja v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na razredni stopnji. Izhodišče…

Načrtovanje učnega sklopa s poudarkom na trajnostnem razvoju in razvijanju trajnostne mobilnosti

Izvleček V prispevku je predstavljen postopek načrtovanja učnega sklopa, katerega namen je uresničiti cilje trajnostne mobilnosti, s poudarkom na varni…

Vrzeli ne bodo izginile same po sebi. Premostitveni ukrepi na razredni stopnji zaradi »koronskega časa«

Povzetek V prispevku je predstavljeno razmišljanje o pomenu sistematičnega in načrtnega delovanja za odpravo posledic zaprtja šol na razredni stopnji….