Vključevanje vsebin Televizije Slovenija v vzgojno-izobraževalno delo (na daljavo)

PDF članek

Izvleček

V prispevku bodo predstavljene možnosti, ki jih ima učitelj za načrtovanje in izvajanje vključevanja televizijskih vsebin v vzgojno-izobraževalno delo tako v živo kot na daljavo. Predstavljena bodo tudi nekatera gradiva, ki so lahko v podporo učitelju pri vključevanju televizijskih oddaj v izobraževanje na daljavo, in so na voljo v Sodelov@lnici Razredni pouk na Slovenskem izobraževalnem portalu (SIO). V zadnjem delu pa bo podrobneje predstavljena oddaja RTV Slovenija 1, Izodrom, ki je posebna oddaja za otroke in mlade. Osvetlili bomo možnosti in priložnosti za vzgojno-izobraževalno delo (na daljavo) na primeru za 2. vzgojno-izobraževalno obdobje.

Abstract

Incorporating Contents of Broadcaster RTV Slovenija into Educational Work (at a Distance)

The The paper will present the opportunities provided to teachers for planning and implementing the incorporation of television contents into educational work in person and at a distance. It will also present some of the material which may assist teachers when incorporating television shows into distance education and which are available in the Sodelov@lnica online classroom under section Razredni pouk/Primary-Level Instruction on Slovenski izobraževalni portal/Slovenian Education Portal (SIO). In the final part, the paper will present in detail the show Izodrom by RTV Slovenija 1, which is a special show for children and young people. The paper will highlight the possibilities and opportunities for educational work (at a distance) on an example for the 2nd educational triennium.